Sunday, 19/09/2021 - 23:34|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TH HOÀNG DIỆU - CHƯƠNG MỸ

Bài thơ của thầy giáo Hà Văn Tuấn về buổi học Online

CẢ NHÀ VANG TIẾNG ONLINE
                  ******
   Phòng Thanh thì dạy cấp III
Phòng kia vang tiếng 4A đọc bài.
   Một phòng tiếng trẻ Thanh Mai
Đó là Hảo dạy lớp Hai của mình.
   Thầy trò gặp mặt qua hình
Đều vui phấn khởi thắm tình mến thân.
   Một phòng cháu học chuyên cần
Qua Zoom cô dạy tiếng ngân nhẹ nhàng.
   Âm thanh hoà quyện rộn ràng
Lá cây đưa nhẹ trò đang học bài.
   Không gian vang tiếng Online 
Tiếng chim vui hót chúc bài thành công!
                      23/4/2020
                             HVT